book online

Winter season 2018/2019

December 16, 2018 to Easter mondat April 17, 2019The following booking conditions apply: Minimum lenght of stay: 3 night. Arrival and departure: daily

reservation@name.com Reservation hotline: +1 800 1234 556

RYCHLÝ KONTAKT: +420 725 222 111   |   info@nabile.cz

    

Provozní řád | Dětský letní park

Dětský letní park

 1. Provozovatel Dětského letního parku je společnost BESKYDY SPORT s.r.o., kpt. Nálepky 962/13, 779 00 Olomouc, IČ: 26864207, DIČ: CZ26864207. Odpovědná osoba: Mgr. Jiří Nákladal.
 2. Každý návštěvník je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil újmu na zdraví sobě, ani jiným osobám pohybujícím se v areálu Dětského letního parku.
 3. Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich odpovědní zástupci.
 4. Vstup do areálu je možný pouze po dohodě s provozovatelem a zakoupení platné vstupenky. Volný pohyb po areálu bez vědomí pracovníků obsluhy, lezení na překážky a využívání atrakcí je přísně zakázáno.
 5. Vstup na atrakce je možný pouze v provozní době, po zakoupení vstupenky a se souhlasem pracovníků obsluhy.
 6. Pro využívání atrakcí je vhodné sportovní oblečení a pevná obuv, která nespadne z nohy. Na nafukovací atrakce je povolen vstup pouze bez obuvi.
 7. Před vstupem na atrakce doporučujeme vytáhnout z kapes obsah, který může vypadnout, sundat prstýnky, velké náušnice, náramky a řetízky – vyhnete se tak zranění, zničení nebo jejich ztrátě.
 8. v celém areálu Dětského letního parku je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol a jiné návykové látky.
 9. Vstup se psy a jinými zvířaty do areálu jen po schválení provozovatelem.
 10. Je zakázáno volné pobíhání psů a dalších zvířat po areálu.
 11. Za volně odložené věci provozovatel neručí. Návštěvníci si mohou své věci odložit v pokladně, a to za poplatek.
 12. Návštěvník je povinen dodržovat pokyny obsluhy.
 13. Provozovatel má právo vyloučit návštěvníka, pokud zjistí, že návštěvník nebo skupina porušují provozní řád, bezpečnostní normy či pokyny pracovníků Dětského letního parku.
 14. Za úmyslné poškození zařízení Dětského letního parku nezletilou osobou nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši jejich zákonný zástupce.
 15. V areálu je nutné dodržovat čistotu a pořádek.
 16. Slevy nelze slučovat.
 17. Každý úraz / poškození zdraví je návštěvník povinen ihned ohlásit v kanceláři u vstupu do dětského parku – na pozdější ohlášení nebude brán zřetel.
 18. Místo poskytnutí první pomoci se nachází v kanceláři u vstupu do dětského parku.
 19. V případě náhlého nepříznivého počasí je návštěvník povinen poslechnout případné pokyny provozovatele k opuštění areálu.

Bungee trampolína a Aquazorbing


Hurá na Bungee trampolínu. Před tím, než si půjdeš zaskákat, sundej si boty, odlož brýle, hodinky řetízky, mobilní telefon a všechny věci z kapes. Na trampolínu můžeš pouze s našim instruktorem, který ti pomůže s nástupem na trampolínu. Vstupenky zakoupíš ve stánku se suvenýry.
Omezení: min. 3 roky, max 100 kg, pouze jedna osoba, bez bot

Aquazorbing! Vyzkoušej, jak se asi cítí křeček v kouli. Mysli na to, že u této atrakce se můžeš namočit, a tak ti doporučujeme lehké oblečení nebo klidně plavky. Před nástupem si sundej boty i ponožky, odlož brýle, hodinky řetízky, mobilní telefon a všechny věci z kapes. Na aquazorbing můžeš pouze s našim instruktorem, který ti pomůže s nástupem a výstupem. Pokud ti není dobře, máš astma jsi citlivým ke změnám tlaku trpíš klaustrofobií či srdečními potížemi, zvol si raději jinou atrakci. Když budeš chtít atrakci opustit před koncem časového limitu, zamávej na instruktora a ten ti pomůže na břeh. Vstupenky zakoupíš ve stánku se suvenýry.
Omezení: min. 4 roky, max 2 osoby, bez bot

Kolotoč Rotondo

Kdo by neměl rád kolotoč?! Pojď se potočit a vezmi s sebou i své kamarády. Než si sedneš do člunu, nezapomeň se upravit, aby ti nečouhaly šátky, kšandy nebo třeba mikina kolem pasu. Dlouhé vlasy schovej do culíku nebo pod kšiltovku. Než se kolotoč rozjede, sedni si na dno člunu a během jízdy nevstávej.
Omezení: min. 2 roky, maximálně 12 osob

Kolotoč – houpačka

Kdo by neměl rád kolotoč?! Pojď se potočit a vezmi s sebou i svého kamaráda. Než si sedneš do houpačky, nezapomeň se upravit, aby ti nečouhaly šátky, kšandy nebo třeba mikina kolem pasu. Dlouhé vlasy schovej do culíku nebo pod kšiltovku. Než se kolotoč rozjede, usaď se pěkně do sedačky a během jízdy nevstávej.
Omezení: min. 2 roky, max 25 kg

Obří pískoviště

Vítej na našem Obřím pískovišti. Užiješ si zde spoustu zábavy. Můžeš například vyzkoušet přenést písek z jedné strany na druhou pomocí kyblíčků a pojízdného dopravníku. Zvládneš to?
Omezení: zákaz vstupu psům a ostatním zvířatům

Nafukovací hrad

Ahooooj! Vítej na palubě pirátské lodi. Před tím, než se nalodíš, sundej si boty, odlož brýle, hodinky řetízky, mobilní telefon a všechny věci z kapes. Shazování ostatních pirátů přes palubu nebude tolerováno.
Omezení: min. 2 roky, maximálně 8 osob, bez bot

Šlapací autíčka

Vítej na našem závodním okruhu. S našima šlapacími autíčky můžeš jezdit pouze po trati a ve vyznačeném směru jízdy. Na autíčku smí být pouze jeden závodník a ve vozíku se nesmí sedět. Autíčko vždy zaparkuj zpět na své místo a nevystupuj z autíčka, pokud se
ještě nacházíš na trati. Pokud si jdeš pro autíčko, dávej velký pozor abys nevstoupil/a do cesty právě projíždějícímu autíčku. K brždění používej pouze ruční brzdu a ber ohled na pomalejší autíčka. Nenarážej prosím do mantinelů ani ostatních autíček.
Omezení: min. 3 roky, max váha 50 Kg

Vzduchová trampolína

Než začneš skákat, sundej si boty, odlož brýle, hodinky řetízky, mobilní telefon a všechny věci z kapes. Pokud jsi před chvíli jedl, raději ještě chvilku počkej, než začneš skákat. Na trampolíně můžeš vyzkoušet skákat z jedné barvy na druhou, ale trampolína není určená na salta a jiné nebezpečné skoky.
Omezení: min. 3 roky, max. 15 let, maximálně 10 osob, bez bot

Velký vodní svět

Vítej ve Velkém vodním světě. Stejně jako v Malém vodním světě můžeš soustavou stavidel regulovat tok vody. Na okraje korýtek ani dovnitř korýtek však nestoupej. To stejné platí pro kádě i hráz. Nešahej také na pohyblivá mlýnská kola, mohla by ti ublížit. Ta musíš roztočit pouze za pomocí vody, vhodným nastavením stavidel. Dokážeš roztočit všechna? Dám ti malou nápovědu. Budeš muset prozkoumat i slepá ramena.
Omezení: min. 2 roky, nebezpečí utonutí, zákaz koupání

Malý vodní svět

Hraješ si rád s vodou? Vyzkoušej Malý vodní svět. Soustavou stavidel můžeš regulovat tok vody a uspořádat například závody lodiček. Na okraje korýtek ani dovnitř korýtek však nestoupej. Uzavřením prvních dvou stavidel dostaneš vodu do vodního pískoviště. K závodům použij pouze lodičky k tomu určené, které najdeš v kapse stromu.

Jungle

Už jsi byl někdy v Jungli? Právě teď si to můžeš vyzkoušet. jelikož se v Jungli ukrývá spoustu nástrah. Než se vydáš prozkoumávat všechny nástrahy Jungle, sundej si boty, odlož brýle, hodinky řetízky, mobilní telefon a všechny věci z kapes. Na trampolínu si můžeš vzít s sebou jen jednoho kamaráda. Poté co se sklouzneš na skluzavce, rychle opusť prostor pod skluzavkou, ať můžou jet i tví kamarádi. Pohlídej prosím, aby všechny míčky byly na svém místě na dojezdu skluzavky.
Omezení: min. 3 roky, max. 12 let, max 50 kg, bez bot

Letní tubing

Tak to bude jízda! Naše dráhy jsou opravdu rychlé, a proto musíš sedět v člunu vždy sám a výhradně uvnitř člunu s nohama přes jeho okraj. Na každé dráze se smí pohybovat v jeden okamžik pouze jeden člun současně. Hned po dojezdu člun odtáhni mimo dojezdovou plochu. Za žádných okolností nevstupuj na dráhu pro čluny. Při jízdě nahotu po jezdícím pásu musí být člun prázdný. Na pojízdný koberec si nesedej ani nelehej. Člun může být pro tebe těžký, tak určitě řekni rodičům ať ti s první jízdou pomůžou a uvidíš, zda to pak zvládneš bez jejich pomoci. V případě potřeby můžeš použít nouzová tlačítka pro zastavení pásu, které se nachází u nástupní a výstupní stanici.
Omezení: min 4 roky, max 80 kg

Tý-pí

Vítej náčelníku! Prozkoumej naší indiánskou vesnici, můžeš se zde naučit spoustu zajímavých věcí o indiánech a jejich kultuře. Určitě se zajdi podívat do všech Tý-pí. Na konstrukci Tý-pí nešplhej ani se na ni nehoupej. Rozdělávání ohně, či manipulaci s otevřeným ohněm není v našich teepee dovoleno.
Omezení: max 12 osob, zákaz rozdělávání a manipulace s ohně

Archeologického naleziště, Rýžování

Máš rád dobrodružství? Tak jsi tady správně. Pomocí metliček a štětečků odkryj co se skrývá na dně Archeologického naleziště. Když budeš mít štěstí můžeš odhalit kostry dinosaurů, vraky lodí a mnoho dalšího. V rýžovišti pak můžeš nalézt polodrahokamy a jeden si odnést domů. Poté co vše prozkoumáš, archeologické naleziště a rýžoviště zase zahrabej ať je nikdo jiný neobjeví. Všechno potřebné nářadí k průzkumu po sobě ukliď a nikam neodnášej. Odpadky a jiné věci, o které by se ostatní děti mohly zranit (sklenice plechovky…), do pískoviště nepatří.
Omezení: zákaz vstupu psům a ostatním zvířatům

Trampolínové centrum

Skáču dobře, skáču rád. Na trampolíně musíš být vždy sám a kamarádi můžou skákat pouze na vedlejším poli trampolíny. Skákej vždy u středu pole a neskákej, nebo dokonce nešplhej na ochranné sítě. Poté, co si dostatečně zaskáčeš, pust ostatní kamarády na tvé místo.
Omezení: max 50 kg, pouze jedna osoba / pole, bez bot

Chodník pro bosé nohy

Vyzkoušej si, jaké to je chodit po různých površích bez bot. Povrch jsme pečlivě vybírali, proto na něj nadávej žádné cizí předměty. Nezapomeň si sundat boty. Pokud tě bolí nohy, máš zraněný kotník nebo kolen nebo jiné poranění nohou nebo máš třeba puchýř, vyzkoušej raději jiné atrakce.
Omezení: min. 2 roky, měně jak 3 roky dospělí s dítětem za ruku, bez bot

Parkourového hřiště

Máš rád výzvy, překážky a umíš třeba salta? Tak to jsi na správném místě. Na našem Parkourovém hřišti se určitě vyřádíš. Veškeré překážky však využívejte jednotlivě. V případě, že začne pršet, je potřeba hřiště opustit a vrátit se můžeš až uschne.
Omezení: min. 3 roky, max 100 Kg, max 10 osob, zákaz vstupu psům a ostatním zvířatům

Lodičky

Prozkoumej naše jezírko v lodičkách. Při nastupování a vystupování používej pouze molo a vždy nezapomeň poprosit nějakého dospělého, aby ti pomohl. V jezírku není dovoleno se koupat a také si dávej pozor na věci z kapes, aby neskončily na dně. Při plavbě dávej pozor ať nenarazíš do ostatních kamarádů v lodičkách.
Omezení: min. 3 roky, max 45 kg, nebezpečí utonutí, zákaz koupání

Archimedová spirála, Závlaha

Dokážeš přemístit vodu z níže položených míst nahoru? S naším Archimédovým šroubem a závlahou je to hračka. Pokud budeš točit šroubem ve správném směru, uvidíš jak se začne plnit horní nádržka vodou. Vytažením špuntu ji zase můžeš vypustit a jako bonus uvidíš vodotrysk. Vedle šroubu se nachází závlaha. Jde o egypské kolo, využívané pro zavlažovací systém ve starém Egyptě. Jen dávej pozor, abys se dotýkal pouze madel(držadel) k tomu určených.
Omezení: min. 3 roky, nebezpečí zachycení

Lanáček 1

Neváhej vyzkoušet náš Lanáček. Čeká tě v něm spoustu překážek, ale pokud je všechny zvládneš, odměnou ti bude sjezd na lanovce. V Lanáčku se smíš pohybovat pouze po překážkách, nechoď a neskákej po bezpečnostních sítích. Ty slouží pouze v případě pádu. Dávej pozor na ostatní děti a pokud je někdo rychlejší tak ho nechej předběhnout v některém z domečků na stromě. A nezapomeň, Lanáček je jednosměrný.
Omezení: min 3 roky

Lanáček 2

První Lanáček pro tebe nebyl problém? Zkus náš druhý Lanáček pro starší děti. Opět tě v něm čekají zajímavé a těžké překážky. Pokud všechny překonáš, užiješ si sjezd na lanovce. V Lanáčku se smíš pohybovat pouze po překážkách, nechoď a neskákej po bezpečnostních sítích. Ty slouží pouze v případě pádu. Dávej pozor na ostatní děti a pokud je někdo rychlejší tak ho nechej předběhnout v některém z domečků na stromě. A nezapomeň, Lanáček je jednosměrný.
Omezení: min. 6 let

Mini zoo

Kdo by neměl rád zvířátka. Poznáš všechna zvířátka v naší Mini zoo? Zvířátka můžeš krmit pouze u nás zakoupeným krmením, je pro ně bezpečné a mají ho ráda. Vlastní jídlo jim prosím nedávej, mohlo by se jim udělat špatně.  Jestli máš s sebou nějaké zvířátko, nechej ho raději dál od naší Mini zoo.
Omezení: zákaz vstupu psům a ostatním zvířatům

Minigolf

Vítej golfisto. Připravili jsme si pro tebe 10 minigolfových drah. Zvládneš je všechny? Dokážeš některou jamku zahrát jen na jeden pokus? Hůl a míček si můžeš zapůjčit za vratnou kauci na pokladně. Při hraní nestoupej na dráhu, mohla by prasknout. A také dávej pozor při odpalu na ostatní spoluhráče ať někoho nezasáhneš holí.

Šmoulí vesnice

Už jsi viděl naší šmoulí vesnici? Můžeš se podívat i do jednoho z domečku a zjistit, jak šmoulové bydlí. Na domečky si však prosím nesedej ani na ně nešplhej. A dávej pozor na Gargamela.

Pravěká jeskyně

Jak žili pralidi? To se dozvíš v naší pravěké jeskyni. Neboj se a pojď se podívat blíže. Když budeš mít štěstí, uvidíš i mamuty. Můžeš si na chvíli odpočinout a schladit se uvnitř jeskyně. Na jeskyni však prosím nešplhej.

Vodní pískoviště

Voda je mocný živel a dokáže si najít cestu přes všemožné překážky. Postav vodě cestičky pomocí písku a korýtek a sleduj, zda dokážeš vodu zkrotit. Vodu do pískoviště dostaneš přes Malý vodní svět, kde stačí na chvíli uzavřít první dvě stavidla. Do vodního pískoviště nepatří žádné jiné předměty krom korýtek a nářadí pro stavbu vodních cest.
Omezení: zákaz vstupu psům a ostatním zvířatům

Morčata

Kromě naší Mini zoo máme v našem Dětském letním parku také morčata. Morčata prosím nehoň ani se je nesnaž chytat. Když budeš trpělivý, přijdou k tobě a budeš si je moc třeba pohladit. Morčatům prosím nedávej vlastní jídlo ani nevstupuj do ohrady.

NA BÍLÉ | BESKYDY

zábava pro celou rodinu

Partneři

NA BÍLÉ | BESKYDY

Jsme pevnou součástí RESORTU BÍLÁ BESKYDY, celoročního areálu plného zábavy, odpočinku a vzdělání pro rodiny s dětmi.

Bílá 155, 739 15 Bílá

+420 725 222 111

info@nabile.cz

© NaBile.cz   |   všechna práva vyhrazena   |   obchodní podmínky   |  GDPR