book online

Winter season 2018/2019

December 16, 2018 to Easter mondat April 17, 2019The following booking conditions apply: Minimum lenght of stay: 3 night. Arrival and departure: daily

reservation@name.com Reservation hotline: +1 800 1234 556

RYCHLÝ KONTAKT: +420 725 222 111   |   info@nabile.cz

    

Aktuálně na Bílé

Od 18.12.2020 ubytování uzavřeno, s výjimkami!

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY  ze dne 14. prosince 2020 č.1332 jsou Apartmány Na Faře & STODOLA NA BÍLÉ do 23.12.2020 uzavřeny s výjimkami uvedenými níže.

V případě, že cestujete nebo potřebujete být ubytování z uvedených důvodů, kontaktujte nás na emailu: rezervace@apartmanynafare.cz nebo tel: 725222113.

Výjimky ze zákazu poskytování ubytovacích služeb:

  • osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
  • osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
  • cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,
  • osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
  • osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova,
  • osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády.

Nová služba – BEZ RIZIKA

Máte strach, že přijdete o uhrazenou zálohu za ubytování v Apartmánech Na Faře nebo STODOLE NA BÍLÉ?

Využijte službu BEZ RIZIKA. Při zrušení rezervace z důvodu nemoci hosta (včetně COVID-19), Vám vrátíme 80% uhrazené zálohy!

Podmínky: Služba BEZ RIZIKA se vztahuje na 80% storno poplatků při akutním onemocnění (upoutání na lůžko nebo hospitalizace z rozhodnutí ošetřujícího lékaře) jednoho z hostů zapsaných v rezervaci.
Pozor – naše ubytování nabízí ceny za apartmán nebo pokoj. Pokud tedy onemocní jen některý z hostů a ostatní ubytovací služby využijí, nebude moci službu BEZ RIZIKA uplatnit.

Datum objednání služby: Služba BEZ RIZIKA musí být objednána a uhrazena nejpozději do 3 dní od uhrazení první zálohy. U Last minute rezervací (objednávka rezervace méně než 7 dní před začátkem pobytu) musí být služba BEZ RIZIKA objednána v tentýž den jako objednávka rezervace.

Doložení dokumentů: Pro čerpání služby je nutné doložit písemně potvrzení od lékaře (lékařskou zprávu) o akutní nemoci – hospitalizaci nebo upoutání na lůžko z rozhodnutí ošetřujícího lékaře. Služba BEZ RIZIKA se vztahuje jen na potíže jednoho ze zapsaných hostů.

Na co se služba nevztahuje:
– akutní onemocnění či úraz, u nichž v době objednání služby BEZ RIZIKA probíhala léčba či vyšetření nutná pro stanovení diagnózy nebo způsobu léčení,
– vaše chronické onemocnění,
– úraz, který utrpíte při vědomém nedodržení právních předpisů a doporučení,
– plánované operační zákroky a vyšetření,
– preventivní karanténa,
– ošetřujícím lékařem nesmíte být Vy, Váš příbuzný nebo osoba blízká.

Při onemocnění a následném uplatnění služby BEZ RIZIKA je Vaší povinností nás neprodleně písemně informovat rezervace@apartmanynafare.cz.

Kdy bude záloha vrácena:80% z uhrazené zálohy bude vráceno do 14 dní od doručení a schválení podkladů.

Službu není možné uplatnit u nevratné cenové kategorie – nejnižší cena, bez možnosti storna. 

COVID-19 INFO: AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ

Při stupni 5 PES jsou ubytovací zařízení uzavřená – s výjimkami, jako jsou služební cesty apod.
Prosíme Vás o odpovědné chování a R + R + R (ruce + roušky + rozestupy). Ve vnitřních prostorách je nařízeno dodržovat aktuálně platná opatření (jako nošení ochrany dýchacích cest, počet shlukujíce se osob – 2 atd.) Při všech vstupech je umístěna dezinfekce.

Další opatření v našich provozech (dětský lyžařský park, lyžařská škola půjčovna, obchod a kavárna Domovjanka).

Lyžařská škola a půjčovna, dětský lyžařský park – DOČASNĚ UZAVŘENO. Informace na tel. 725222111.

U všech stupňů do jednotlivých provozu je pro návštěvníky připravena dezinfekce rukou.
Ve všech provozovnách může být pouze 1 osoba na 15m2.
U vstupu do jednotlivých provozů dodržujte rozestupy – 2 metry (dětský lyžařský park, lyžařská škola půjčovna, obchod a kavárna Domovjanka).
Před usazením nových zákazníků je provedena dezinfekce stolů a opěrek židlí.
Dezinfekční prostředky jsou u všech umyvadel na toaletách 
Veškerý personál je informován a proškolen o zásadách prevence.
Probíhá pravidelné a důkladné větrání prostorů provozoven, každodenní dezinfekce a častá dezinfekce kritických míst, jako jsou kliky, umyvadla apod.
Především učíme přistání formou (max. 3 klienti na 1 instruktora).
Instruktoři mají po celou dobu výuky zakrytá ústa.
Veškeré využívané prostředky (rozlišovací vesty) jsou pravidelně dezinfikovány.

ZAČALI JSME ZASNĚŽOVAT

V sobotu 21.11.2020 jsme letos poprvé spustili sněhová děla. První noc byla úspěšná a sněhu se udělalo opravdu dost. Věříme, že nás počasí podrží i dále a budeme moci v zasněžování pokračovat.


NA BÍLÉ | BESKYDY

zábava pro celou rodinu

Partneři

NA BÍLÉ | BESKYDY

Jsme pevnou součástí RESORTU BÍLÁ BESKYDY, celoročního areálu plného zábavy, odpočinku a vzdělání pro rodiny s dětmi.

Bílá 155, 739 15 Bílá

+420 725 222 111

info@nabile.cz

© NaBile.cz   |   všechna práva vyhrazena   |   obchodní podmínky   |  GDPR